Apžiūros principai

Apžiūros principai:

  1. neatidėliojimas: Įvykio vietos apžiūrą reikia atlikti tuojau pat aptikus įvykį. Uždelsus apžiūrą, gali dingti daug svarbių pėdsakų, kitų daiktinių įrodymų, likti neišaiškintų svarbių nusikaltimo aplinkybių.
  2. planavimas: Tik tinkamai pasirengus, viską apžiūrėjus nuosekliai pagal apgalvotą planą, galimi geri rezultatai.
  3. aktyvumas;
  4. objektyvumas: objektyvus rastų įkalčių ir informacijos vertinimas padeda greičiau išaiškinti nusiklatamos veikos palinkybes.
  5. visapusiškumas;
  6. ekonomiškumas: geriausia yra kai surandama kuo daugiau įkalčių panaudojus kuo mažiau išteklių juos surinkti. Tai daugiausiai priklauso nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno, kuris vadovauja įvykio vietos apžiūrai, kompetentingumo.
  7. vienvaldiškumas;
  8. efektyvumas;
  9. raštingumas: begalo svarbu yra tinkamai bei sklandžiai aprašyti įvykio vietą, bei išvadas, kad skaitant protokolą būtų įmanoma susidaryti konkretų vaizdą apie nusikaltimo vietą.
  10. konfidencialumas: geriausia yra kai apie rastus įkalčius bei žinoma informaciją apie galimai padarytą nusikalstamą veiką žino kuo mažiau žmonių. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas nustato kiek ir kokios surinktos medžiagos galima atskleisti. Įstatymais nėra sureguliuota kiek tos medžiagos galima atskleistik, tai turi spręsti pats ikiteisminio tyrimo pareigūnas, kuris vadovauja tyrimui. Tačiau, jis gali atskleisti tiek medžiagos kiek jos atkleidimas nepakenktų bylos tyrimui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *