Bankrotas tai verslas?

Paslaugų susijusių su bankroto procedūromis teikėjai

Prasidėjus sunkmečiui atsirado didesnis poreikis organizacijų, teikiančių paslaugas bankrutuojančioms įmonėms. Buvo įsteigta nemažai naujų įmonių teikiančių su bankroto procedūromis susijusias paslaugas. Steigėsi teisines paslaugas siūlančios organizacijos. Paprastai tokios įmonės gali parengti organizacijas bankrotui, likvidavimui, sumažindamos rūpesčius įmonės savininkui.

Tokios organizacijos siūlo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu įmonių vadovų atleidimą nuo atsakomybės bendrovei. Teisines paslaugas teikiančios bendrovės konsultuoja kaip pradėti bankroto procedūrą ir kaip ją vykdyti ar stebėti. Jos siūlosi parengti teismui prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo, neteisminio ir teisminio bankroto procedūrų dokumentus, atlikti sandorių sudarytų per paskutinius 3 metus teisinį auditą, įmonių atstovavimą kreditorių susirinkimuose ir teismuose ir kitas teisines paslaugas.

Pastaruoju metu steigėsi ir organizacijos ir atsirado fiziniai asmenys, turintys reikiamą kompetenciją, teisę ir galintys pasiūlyti bankroto administratoriaus paslaugas. Bankroto administratoriaus kandidatūrą gali parinkti įmonės vadovas, savininkas ar kreditorius, iniciavę įmonės bankroto procedūrą. Bankroto administratorių skiria teismas.  Bankroto administratorius  turi gebėti vadovauti įmonės finansinei ir ūkinei veiklai, organizuoti įmonės turto apsaugą, tinkamai jį naudoti, teikti informaciją institucijoms, spaudai, atlikti 3 paskutinių metų sandorių analizę, priimti ir atleisti įmonės darbuotojus, rengti kreditorių reikalvimų sąrašus, šaukti kreditorių susirinkimus, išieškoti skolas iš įmonės skolininkų.

Pastebėta, kad pasitaiko atvejų, kai bankroto administratoriai tampa nesąžiningų kreditorių, verslininkų o kartais ir valdžios institucijų elgesio  įkaitais, todėl buvo įkurta  Nacionalinė bankroto administratorių asociacija, kuri sieks ginti bankroto administratorių teises.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *