Įvykio vieta

Įvykio vietos apžiūros aktualumą ir svarbą nulemia tai, kad:

• apžiūros metu randama daug įvairių pėdsakų ir kitų materialių objektų. Šie įkalčiai proceso metu yra nepakeičiami;

• gaunama per įvykio vietos apžiūrą informacija apie nusikaltimą ir jo dalyvius pagal laiką dažniausiai yra artimesnė informacija gaunama iš kitų šaltinių. Tad ji yra tiksliausia ir mažiausiai pakeista. Įvykio vietoje dažniausiai galima stebėti tiesioginius nusikaltimo padarinius;

• apžiūrint įvykio vietą, galima rasti ne tik pėdsakus, bet ir gauti informacijos apie įvykio situaciją, nusikaltimo padarymo mechanizmą, nusikaltimo dalyvių veiksmus įvykio vietoje ir kt.;

• tik įvykio vietoje galima nustatyti tam tikras negatyvias aplinkybes;

• kokybiška ir laiku atlikta įvykio vietos apžiūra sudaro geras prielaidas greitai išaiškinti nusikaltimą, kryptingai pradėti tardymą, iškelti pagrįstas versijas apie nusikaltimą ir nusikaltėlį;

• įvykio vietos apžiūros metu gauta informacija padeda operatyviai atlikti procesinius ir kitus veiksmus, panaudoti orientacinę informaciją nusikaltėlio paieškai ir sulaikymui;

• klaidos padarytos įvykio vietos apžiūros metu, dažnai būna lemiamos. Neretai dėl nekokybiškos įvykio vietos apžiūros ar padarytų jos metu klaidų nepavyksta įrodyti teisiamųjų kaltės.

• Įvykio vietos apžiūra nuo kitų tardymo veiksmų skiriasi tuo, kad jos metu yra

• tiesiogiai ir akivaizdžiai ištiriama vieta. Tardytojas arba kitas atliekantis įvykio vietos apžiūrą pareigūnas pats tiesiogiai išskiria ir užfiksiuoja įvykio vietą. Taip jis susidaro vaizdą apie nusikaltimą, jo mechanizmą, nusikaltimo situaciją ir kt. Todėl šis tardymo veiksmas yra nepamainomas.

Įvykio vietos apžiūros tikslas – ištirti ją, išaiškinti koks nusikaltimas padarytas, kaip jis įvyko, nustatyti nukentėjusį ir surasti nusikaltėlį. Pagrindiniai tikslai yra šie:

• nustatyti ir užfiksuoti nusikaltimo pėdsakus, rasti nusikaltimo

įrankius, kitus daiktinius įrodymus;

• nustatyti nusikaltimo padarymo mechanizmą, nusikaltimo būdą, įvykio situaciją ir kitas labai reikšmingas bylai spręsti aplinkybes;

• surinkti pirminę orentacinę informaciją, leidžiančią iškelti tardymo versijas, pradėti nusikaltėlio paiešką ir daryti kitus neatidėliotinus tardymo veiksmus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *