Įvykio vietos apžiūros samprata

Įvykio vietos apžiūra- toks tardymo veiksmas, kurio metu betarpiškai akivaizdžiai ištiriama ir užfiksuojama įvykio vieta, jos aplinka, surandami, įtvirtinami ir paimami nusikaltimui ištirti reikalingi objektai.

Įvykio vietos apžiūra paprastai yra neatidėliotinas tardymo veiksmas, atliekamas pradinėje nusikaltimo tyrimo stadijoje. Apžiūros metu yra ieškoma nusikalstamos veikos objektų naudojantis techninėmis priemonėmis, specialiomis žiniomis, bei teisiniu mąstymu. Įvykio vietos apžiūros organizatorius, vadovas ir tiesioginis vykdytojas yra tardytojas, bet praktiškai apžiūrėti įvykio vietos dažniausiai vyksta ne tardytojai, o kriminalinės policijos ar kiti pareigūnai.

Įvykio vietos apžiūros reikšmė yra labai didelė tiriant nusikalstamą veiką, nes būtent įvykio vietoje yra daugiausiai randama nusikalstamos veikos pėdsakų ir daiktinių įrodymų. Įvykio vieta kriminalistikoje- tai vieta, kurioje buvo padarytas nusikaltimas ir vieta, kurioje randama nusikaltimo įrankių, pėdsakų, daiktų ir kt. Apžiūrint įvykio vietą gauta informacija leidžia tyrėjui sudaryti nusikalstamos veikos įvykio vaizdą ir gauti informacijos apie nusikalstamos veikos rezultatus (durys, sulaužyti baldai ir t.t.).

Apžiūra atliekama ir tuo atveju (LR BPK 207str.), jei reikšmingas tyrimui aplinkybes galima nustatyti be specialios kriminalistikos tiriamosios technikos, specialių tyrimo metodikų naudojamų atliekant objektų tyrimą, kuriuo taip pat siekiama surasti nusikalstamos veikos pėdsakus ar kitus objektus, turinčius reikšmės tyrimui, nustatyti įvykio situaciją ir kitas reikšmingas aplinkybes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *