Įžanga

Apžiūra – toks proceso veiksmas, kurio metu betarpiškai, akivaizdžiai ištiriama ir užfiksuojama įvykio vieta, jos aplinka, surandami, įtvirtinami bei paimami nusikalstimai veikai ištirti reikalingi objektai. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso komentaro pirmoje knygoje pateikiama įvykio vietos sąvoka: „Įvykio vieta yra patalpa ar vietovės dalis, kurioje buvo padaryta nusikalstama veika ar kurioje yra nusikalstamos veikos pėdsakų“[1]. Pagrindinės procesinės apžiūros nuostatos pateikiamos BPK IV dalies penktame skirsnyje 205-207str. Toks detalus šio ikiteisminio tyrimo veiksmo reglamentavimas rodo įstatymų leidėjo dėmesį šiam procesiniam veiksmui, jo svarbą.

Tiriant galimai padarytą nusikalstamą veiką svarbiausias ikiteisminio tyrėjo darbas yra kruopščiai, objektyviai įvertinti nusiklstamos veikos vietos apžiūtrą.

Įvykio vietos apžiūra – tai neatidėliotinas procesinis veiksmas, kurio metu tiesiogiai ištiriama, suvokiama ir užfiksuojama įvykio, turinčio nusikalstamos veikos požymių, vieta, jos aplinka, randami, įtvirtinami, preliminariai ištiriami ir paimami nusikaltimui ištirti reikalingi objektai bei jų struktūros.

Būtent nusikaltimo vietoje randama daugiausiai informacijos ir įrodymų apie nusikalstamą veiką ir būtent šie įrodymai yra svarbiausi bei turintys daugiausiai reikšmės ikiteisminiame tyrime.

Kruopčiai ir dėmesingai atlikti įvykio vietos apžiūrą nėra lengva, nes ikiteisminio tyrimo tyrėjas turi ne tik surinkti visus galimus įrodymus ir informaciją, kuri padės tirti bylą, bet ir surasti jų tarpusavio ryšį bei atlikti objektyvias išvadas, remiantis įstatymais ir surinkta informaciją.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *